Hoe werkt dit platform?

Je bent

* Producent of groothandelaar

Waarom je verpakking op het platform registreren?

Door bedrijfsmatige verpakkingen met gerecycleerd plastic in je gamma op te nemen, zal je bedrijf zijn merkimago verbeteren en een concurrentievoordeel verwerven.

Je voordelen

 • Je klanten ontvangen een bonus van € 50/ton gerecycleerd post-consumer materiaal (PCR) in de plastic verpakkingen die ze op de Belgische markt brengen. De bonus geldt alleen voor verpakkingen die ten minste 30% post-consumer gerecycleerd materiaal bevatten.

 • Je verpakkingen worden gratis opgenomen in de databank, die toegankelijk is voor alle bedrijven die op zoek zijn naar circulaire plastic verpakkingen.

 • Zodra Valipac je aangemelde verpakking goedgekeurd heeft, ontvang je een e-mail met het logo in bijlage (.jpg, .ai).

  Je kan het logo voor je interne en externe communicatie gebruiken.

  Label - Approved by Valipac - My Recycled Content

Het platform biedt enkel een lijst van plastic verpakkingen die gerecycleerd materiaal bevatten. De verpakkingen kunnen niet verhandeld worden en hun prijs wordt niet vermeld. Je kan ook geen virgin plastic verpakkingen registreren.

Als leverancier moet je de opgegeven PCR-niveaus in jouw verpakking door een derde partijen-auditsysteem laten bevestigen.

Registreer je verpakkingen

 

Welke verpakkingen kan je registreren?

Je kan alle bedrijfsmatige plastic verpakkingen registreren die zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal (post-consumer), ongeacht het percentage recyclaat of het type polymeer.
Bied je gerecycleerde verpakkingen aan die hier niet vermeld staan, neem dan contact met ons op om je verzoek in te dienen. Word je verzoek aanvaard, dan voegen we de verpakking toe aan de lijst.

Molds For Plastic Bottles

Bedrijfsmatige verpakkingen – zachte plastics

 • Stretchfolie
 • Stretchhoes
 • Krimpfolie
 • Krimphoes
 • Topvellen en –hoezen
 • Tussenvellen
 • Beschermfolie
 • Buisfolie en grondstofzakken (FFS)
 • Big-bags
 • Spanbanden
 • Andere

Bedrijfsmatige verpakkingen – harde plastics

 • Emmers met deksels > 10 l
 • Vaten > 20 l
 • Blaas van IBC
 • Geschuimd beschermfolie
 • Andere

Bij twijfel zal de “grijze lijst” die in samenwerking tussen de IVC, Fost Plus en Valipac is opgesteld, worden beschouwd als het referentiedocument om te bepalen of een verpakking huishoudelijk of bedrijfsmatig is.

Zie de grijze lijst

Als producent of groothandelaar zal ik de volgende 6 verbintenissen naleven:

 • Engagement 1 Ik bied mijn klanten verpakkingen aan die post-consumer gerecycleerd plastic (PCR) bevatten. Ik zorg ervoor dat mijn klanten via officiële documenten (factuur, bestelbon, leverbon,..) gemakkelijk hun bonus bij Valipac kunnen aanvragen en door Valipac laten verifiëren. Dit houdt in dat minstens het %PCR en het geleverde tonnage vermeld worden.
 • Engagement 2 Als producent volg ik tijdens de ontwerpfase van de verpakking, de richtlijnen van Design for Recycling. Als groothandelaar vraag ik aan mijn producent om tijdens de ontwerpfase van de verpakking, de richtlijnen van Design for Recycling te volgen. (Recyclass wordt aanbevolen)
 • Engagement 3 Als producent werk ik samen met recycleurs die gecertificeerd zijn door EuCertPlast (of gelijkwaardig). Als groothandelaar vraag ik aan mijn producent samen te werken met recycleurs die gecertificeerd zijn door EuCertPlast (of gelijkwaardig).
 • Engagement 4 Als producent gebruik ik Post Consumer Recycled (PCR volgens ISO 14021) in mijn plastic verpakkingsmaterialen. Als groothandelaar vraag ik aan mijn producent om Post Consumer Recycled (PCR volgens ISO 14021) in mijn plastic verpakkingsmaterialen te gebruiken.
 • Engagement 5 Als producent laat ik mijn circulaire verpakkingsmaterialen certificeren door een geaccrediteerde certificatie-instelling en ik beschik over een kopie van het certificaat. Als groothandelaar vraag ik aan mijn producent om zijn circulaire verpakkingsmaterialen te laten certificeren door een geaccrediteerde certificatie-instelling en ik beschik over een kopie van het certificaat.
 • Engagement 6 Ik meld aan Valipac / myRecycledContent alle wijzigingen in de karakteristieken van mijn circulaire verpakkingen (% R content,…) en de nieuwe circulaire verpakkingen die mijn bedrijf op de Belgische markt brengt.

(*) Als leverancier moet je een certificaat hebben (minimum niveau 2) dat het aandeel van PCR in jouw verpakkingsartikel bevestigt. Wij raden aan te werken met certificeringsystemen die zijn aangesloten bij Polycert Europe of bij RecyClass Recycled Plastics Certification (of gelijkwaardig).

 

Waarom verpakkingen met gerecycleerde inhoud gebruiken?

Door te kiezen voor plastic verpakkingen die gerecycleerd materiaal bevatten, zal je bedrijf zijn imago verbeteren en een concurrentievoordeel verwerven.

Je voordelen

 • Als klant van Valipac ontvangt je bedrijf een bonus van € 50/ton gerecycleerd materiaal in de bedrijfsmatige plastic verpakkingen die gebruikt worden om je goederen in België op de markt te brengen. De bonus geldt alleen voor verpakkingen die ten minste 30% post-consumer gerecycleerd materiaal bevatten.

  Als jouw verpakking 30 % recycled content bevat, maar je minder dan 200 kg PCR gebruikt op jaarbasis, ontvang je een forfaitaire bonus van €10.

 • Je geeft de hoeveelheid gebruikte PCR aan via je jaarlijkse Valipac aangifte. Zodra de hoeveelheid PCR gevalideerd en goedgekeurd werd door Valipac, ontvang je een e-mail met het logo in bijlage. Je mag dit logo een jaar lang gebruiken in je interne en externe communicatie. Het logo zal jaarlijks aangepast worden.

  Label - Approved by Valipac - My Recycled Content

Het platform biedt enkel een referentielijst van verpakkingen die gerecycleerd materiaal bevatten. De verpakkingen kunnen niet verhandeld worden en hun prijs wordt niet vermeld.
Je krijgt wel toegang tot de contactgegevens van de leveranciers, mocht je hen willen contacteren voor meer informatie of om een bestelling te plaatsen.

Vind je verpakking

Voor welke verpakkingen geldt de bonus?

Leveranciers registreren alle bedrijfsmatige plastic verpakkingen, gemaakt met minstens 30% gerecycleerd (post-consumer) materiaal.
Neem geregeld een kijkje op deze website, want er worden regelmatig nieuwe leveranciers en verpakkingen toegevoegd.

Belarus, The City Of Mensk, April 12, 2019. Chemical Production.

Bedrijfsmatige verpakkingen – zachte plastics

 • Stretchfolie
 • Stretchhoes
 • Krimpfolie
 • Krimphoes
 • Topvellen en -hoezen
 • Tussenvellen
 • Beschermfolie
 • Buisfolie en grondstofzakken
 • Big-bags
 • Andere

Bedrijfsmatige verpakkingen – harde plastics

 • Emmers met deksels > 10 l
 • Vaten > 20 l
 • Blaas van IBC
 • Geschuimd beschermfolie
 • Andere